MÜHENDİSLİK VE İNŞAAT

Odak Group’a ait ilk ve öncü şirket olarak 1979 yılında kurulmuş olan Odak İnşaat, uzman kadrosu ve organizasyon becerisiyle anahtar teslim projelerde Ana Müteahhit olarak başarıyla hizmet vermektedir.

Türkiye genelinde pek çok nitelikli projeyi başarıyla tamamlamış olan Odak İnşaat, 90’lı yıllar ile beraber yurt dışında da önemli başarılara imza atmaya başlamıştır. Özellikle Rusya Tataristan Cumhuriyeti başkenti Kazan'da gerçekleştirdiği projelerle şehrin siluetini oluşturan en önemli yapılara imza atmıştır.

Alışveriş ve eğlence merkezleri, oteller, iş ve ticaret merkezleri konularında uzmanlaşmış olan Odak İnşaat, kurulduğu günden beri yaklaşık 1,5 milyon inşaat yapmış olup; saraylar, müze, opera ve tiyatro binaları gibi tarihi ve özellikli binaların restorasyonu ve renovasyonu konularındaki deneyimiyle de birçok önemli projeyi başarıyla tamamlamıştır.

Çevreye ve güvenliğe duyarlı proje yaklaşımı

Odak İnşaat yaptığı projeler kapsamında çevrenin korunmasına özel önem vermektedir. Doğal kaynakları korumak, çevreye olabilecek olumsuz etkileri en aza indirmek ve bunun sağlanabilmesi için gerekli önlemleri alabilmek doğrultusunda gereken tüm çalışmalar yapılmaktadır.

Bu amaçla, konu ile ilgili yürürlükte olan tüm yasa ve yönetmeliklere tamamen uyulmaktadır. Ayrıca, yapım çalışmalarının her aşamasında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili hem yerel ve hem de uluslararası koşullar titizlikle sağlanmaktadır. Her bir proje için, projeye özgü ve genel, çevre koruma ve iş güvenliği gerekliliklerine uyumlu çalışılması, Odak İnşaat'ın sunduğu yüksek hizmet kalitesinin anahtarıdır.

Bu doğrultuda, Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri alanlarında değişen gerekliliklere uyum sağlanabilmesi için çalışanlarına sürekli olarak eğitimler düzenlemektedir.

Odak İnşaat ISO 9001:2008 Kalite, OHSAS 18001:2007 İş Sağlığı ve Güvenliği, ve ISO 14001:2004 Çevre Yönetimi sertifikalarına sahiptir.

PROJELER

KALİTE POLİTİKAMIZ

Odak İnşaat’ın firma olarak ve tüm çalışanları için birinci öncelikli amaç en yüksek hizmet standartlarıyla hizmet vermek ve müşteri memnuniyetini en üst seviyede sağlamaktır. Firmamızın faaliyet alanı içerisinde sunulmakta olan üretim ve hizmetlerde aşağıdaki ilkeleri hayata geçirmeyi taahhüt ederiz:

 • Kanuni yükümlülük, mevzuat ve İşveren sözleşmesi şartlarını eksiksiz yerine getirmek

 • Sonuçlandırılan her ürünümüzde tasarım, malzeme, işçilik ve hizmet kalitesinde en yüksek seviyeye ulaşmak

 • Firma içi iletişimde kolektif akıl ve katılımcı yönetim ile kalite gereklerini yerine getirerek, uyumlu bir takım çalışması sağlamak

 • Firma içi eğitimlerde kalite unsurunu ön plana çıkararak bireysel gelişmeyi çağdaş gereksinimlere uygun hale getirmek

 • Kişisel yükümlülüklerin tam anlamıyla yerine getirilmesiyle kalite hedeflerine ulaşmak

 • Kalite Yönetim Sistemi’nin etkinliğinin sürekli iyileştirilmesini sağlayacak faaliyetleri sürdürmek

ÇEVRE POLİTİKAMIZ

Odak İnşaat, üretim faaliyetlerini en üst kalite seviyesinde yürütürken doğal çevrenin korunmasını da amaç edinmiştir. Bu bağlamda tüm faaliyetlerimizde gelecek nesiller için en iyi şekilde korunması gerektiğine inandığımız çevre ile ilgili olarak aşağıdaki ilkeleri hayata geçirmeyi taahhüt ederiz:

 • Çevre Yönetim Sistemini sürekli geliştirme anlayışı içerisinde hava, su ve toprak kirlenmesini önlemek

 • Çevre ile ilgili yürürlükte bulunan yasal mevzuat, idari düzenlemeler ve kendiliğinden tabi olunan kurallara uymak

 • Tasarım faaliyetlerinin, proje uygulama safhalarındaki çevre etkilerini en aza indirecek şekilde gerçekleştirilmesini sağlamak

 • Koşullara müdahale edilemeyen durumlarda, çevre üzerinde önemli ve olumsuz etkileri olabilecek üretim faaliyetlerine dahil olmamak

 • Mühendislik prensipleri çerçevesinde, faaliyetlerimizde çevre dostu girdiler kullanmak

 • Üretim faaliyetleri kapsamında doğal kaynakların en etkin biçimde kullanımına ve bu bağlamda kaynak tasarrufu ve yeniden kazanım hususlarına gereken özeni göstermek

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

Odak İnşaat üretim faaliyetlerini en üst kalite seviyesinde yürütürken çalışanlarının iş sağlığı ve güvenliğinin istisnasız sağlanması ve çalışma ortamının sürekli iyileştirilmesi hususlarını ilk öncelikleri arasında saymaktadır. Bu bağlamda aşağıdaki ilkeleri hayata geçirmeyi taahhüt ederiz:

 • Önceden önlem alarak iş sağlığı ve güvenliği risklerinin ortadan kaldırılmasını sağlamak

 • İSG konularında sürekli iyileştirme sağlamak

 • İSG ile ilgili yürürlükte bulunan yasal mevzuat ve idari düzenlemelere uymak

 • Hem doğrudan şirket personelinin hem de faydalanılan taşeron çalışanlarının bireysel İSG sorumluluklarının farkında olmalarını sağlamak amacıyla eğitimler vermek

 • Şartlara uygunluğun idame ettirilmesi için İSG Politikası’nı periyodik olarak gözden geçirmek;

SERTİFİKALARIMIZ

© 2023. Tüm hakları saklıdır. Odak Group