İK POLİTİKALARI

İNSAN KAYNAKLARI TEMEL AMACIMIZ

Grubumuzun mükemmel bir insan kaynağına sahip olabilmesi için tüm insan kaynakları uygulamaları başarı ile uygulanmaktadır.

İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKALARIMIZ

  • İçinde bulunduğu sektörlere uyum sağlayacak, Grubumuzun stratejik plan ve hedefleri doğrultusunda organizasyon yapılarını dinamik tutmalarını ve değişimlere hazır olmalarını sağlamak,

  • İnsan kaynaklarının en etkin ve verimli şekilde kullanılması, yönetim gücünün Odak Group hedefleri doğrultusunda yönlendirilmesi için sürekli kaliteyi iyileştirici sistemlerle bireysel ve takım performansını geliştirmek,

  • Çalışanlarımıza profesyonel bir iş ortamı ve kariyer geliştirme fırsatları yaratmak,

  • Grubumuza, eğitim düzeyi yüksek, yeniliklere ve değişimlere açık, girişimcilik yeteneğine sahip, enerjik, kendini ve işini geliştirmeyi hedefleyen, eleman yetiştiren, Odak Group değerlerini benimseyip yaşatacak kişileri kazandırmaktır.Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Çalışan Adayı Aydınlatma Metni

Kişisel Verilerin Korunmasında İK Politikamız (Çalışan ve Çalışma Adayları)

KVKK İK Başvuru Formu

© 2023. Tüm hakları saklıdır. Odak Group