EĞİTİM VE GELİŞİM

STRATEJİK PLANLAMA VE BÜTÇE:

İnsan Kaynakları Yönetimi, bütçe ve plan süreci çerçevesinde belirlenen iş gücünün takibini dönemsel olarak sürdürür.

 

SEÇME VE YERLEŞTİRME:

Seçme ve yerleştirme sistemimiz; Grubumuza eğitim düzeyi yüksek, yeniliklere ve değişimlere açık, girişimcilik yeteneğine sahip, dinamik, kendisini ve işini geliştirme potansiyeli olan, çalışan yetiştiren, takım çalışması yapabilen, Odak Group değerlerini benimseyip sahip çıkacak kişileri hiçbir ayrım yapmadan ve ayrıcalık tanımadan kazandırmaktır. 

 

EĞİTİM VE KİŞİSEL GELİŞİM:

Odak Group’ta çalışanın kendini ve işini geliştirmesi, değer yaratması temel sorumluluk olarak kabul edilir.

Odak Group’ta, çalışanların gelişmesinin sürekli öğrenme ve bilgilenmeyle sağlanabileceğine inanılır. Öncelikle herkesin sürekli öğrenebileceği, deneyebileceği ve gelişebileceği bir ortamın yaratılması hedeflenir. 

Tüm çalışanlara gelişmeleri için eşit olanak ve fırsat sağlanır. 

 

PERFORMANS DEĞERLENDİRME:

Grubun insan kaynakları gereksinimlerini belirlemek, sürekli olarak kaliteyi iyileştirici süreç ve sistemlerle hem bireysel hem takım performansını geliştirmek, çalışanların iş ve genel performanslarını geliştirerek kendilerine daha profesyonel bir iş ortamı ve kariyer geliştirme fırsatları yaratmak için grubun genelinde performans yönetimi uygulanır.

 

KARİYER GELİŞİMİ:

Odak Group’ta kariyer yönetimi, stratejik insan kaynakları planlamasının bir parçası olarak görülüp performans değerlendirme sistemi ile entegre olarak çalışanların gelişimini sağlar.

© 2023. Tüm hakları saklıdır. Odak Group