YENİLENEBİLİR ENERJİ

Hızla artan nüfusun ve gelişen sanayinin enerji gereksinimi ile ilgili artan ihtiyaç nedeniyle, insanoğlu doğa ile dost, temiz ve nispeten ucuz enerji kaynakları arayışına yönelmiştir. Bu kapsamda, zaman açısından “sürdürülebilir” olmakla birlikte dünyanın her bölgesinde var olabilme özelliğini de taşıyan “yenilenebilir enerji kaynakları”nın daha fazla kullanılması yönünde adımlar atılmaya başlanmıştır.

“Doğanın kendi evrimi içinde bir sonraki gün aynen mevcut olabilen enerji kaynağı” olarak tanımlanan Yenilenebilir enerji kaynaklarının en büyük özellikleri, karbondioksit emisyonlarını azaltarak çevrenin korunmasına yardımcı olmaları, yerli kaynaklar oldukları için enerjide dışa bağımlılığın azalmasına ve istihdamın artmasına katkıda bulunmalarıdır.

Çevre korunmasına son derece duyarlı bir anlayışla, tesislerimizdeki elektrik tüketimini karşılayabilmek için 35 MWp (DC) kapasitede arazi tipi güneş enerji santrali kurmak için çalışmalara başlanılmıştır.

© 2023. Tüm hakları saklıdır. Odak Group