İlkelerimiz


İlkelerimiz


TEMEL İLKELERİMİZ

» Odak’lı olma bilincini sağlamak temel ilkedir
» Grup stratejik planına paralel, insan kaynakları planlaması yapmak ve yürütmek
» Çalışanların kariyer ve yedekleme planlarını etkin olarak yürütmek
» İçinde bulunduğu sektörle uyumlu ve gelişen organizasyon yapılanması içinde bulunmak
» Müşteri tatmini, kalite, verimlilik, takım çalışması, açık iletişim ve esnekliği benimsemiş olmak
» Performans değerlendirme sistemini etkin olarak yürütmek
» Profesyonel gelişim planları çerçevesinde çalışanların bireysel gelişimlerine katkıda bulunmak
» Tüm çalışanlara profesyonel gelişmeleri için eşit fırsat ve olanak sağlamak
» Seçme ve yerleştirme sürecini hiçbir ayrım yapmadan ve ayrıcalık tanımadan yürütmek
» Çalışanlara eşit fırsat vermek ve ilerleme olanağı sağlamak
» Kuruluş ve çalışanlar arasında doğru ve açık bir iletişim ortamı oluşturmak