İNSAN KAYNAKLARI


İNSAN KAYNAKLARI


İNSAN KAYNAKLARI TEMEL AMACIMIZ
Grubumuzun mükemmel bir insan kaynağına sahip olabilmesi için tüm insan kaynakları uygulamalarını başarı ile uygulamaktır. 

İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKALARIMIZ
» İçinde bulunduğu sektörlere uyum sağlayacak, Grubumuzun stratejik plan ve hedefleri doğrultusunda organizasyon yapılarını dinamik tutmalarını ve değişimlere hazır olmalarını sağlamak, 
» İnsan kaynaklarının en etkin ve verimli şekilde kullanılması ve yönetim gücünün Grup Grup hedefleri doğrultusunda yönlendirilmesi için sürekli kaliteyi iyileştirici sistemlerle bireysel ve takım performansını geliştirmek; çalışanlarımıza profesyonel bir iş ortamı ve kariyer geliştirme fırsatları yaratmak,
» Grubumuza, eğitim düzeyi yüksek, yeniliklere ve değişimlere açık, girişimcilik yeteneğine sahip, enerjik, kendini ve işini geliştirmeyi hedefleyen, eleman yetiştiren, Odak Grup değerlerini benimseyip yaşatacak kişileri kazandırmaktır.