İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

Odak İnşaat üretim faaliyetlerini en üst kalite seviyesinde yürütürken çalışanlarının iş sağlığı ve güvenliğinin istisnasız sağlanması ve çalışma ortamının sürekli iyileştirilmesi hususlarını ilk öncelikleri arasında saymaktadır. Bu bağlamda aşağıdaki ilkeleri hayata geçirmeyi taahhüt ederiz:

  • Önceden önlem alarak iş sağlığı ve güvenliği risklerinin ortadan kaldırılmasını sağlamak

  • İSG konularında sürekli iyileştirme sağlamak

  • İSG ile ilgili yürürlükte bulunan yasal mevzuat ve idari düzenlemelere uymak

  • Hem doğrudan şirket personelinin hem de faydalanılan taşeron çalışanlarının bireysel İSG sorumluluklarının farkında olmalarını sağlamak amacıyla eğitimler vermek

  • Şartlara uygunluğun idame ettirilmesi için İSG Politikası’nı periyodik olarak gözden geçirmek;

© 2023. Tüm hakları saklıdır. Odak Group