ÇEVRE POLİTİKAMIZ

Odak İnşaat, üretim faaliyetlerini en üst kalite seviyesinde yürütürken doğal çevrenin korunmasını da amaç edinmiştir. Bu bağlamda tüm faaliyetlerimizde gelecek nesiller için en iyi şekilde korunması gerektiğine inandığımız çevre ile ilgili olarak aşağıdaki ilkeleri hayata geçirmeyi taahhüt ederiz:

  • Çevre Yönetim Sistemini sürekli geliştirme anlayışı içerisinde hava, su ve toprak kirlenmesini önlemek

  • Çevre ile ilgili yürürlükte bulunan yasal mevzuat, idari düzenlemeler ve kendiliğinden tabi olunan kurallara uymak

  • Tasarım faaliyetlerinin, proje uygulama safhalarındaki çevre etkilerini en aza indirecek şekilde gerçekleştirilmesini sağlamak

  • Koşullara müdahale edilemeyen durumlarda, çevre üzerinde önemli ve olumsuz etkileri olabilecek üretim faaliyetlerine dahil olmamak

  • Mühendislik prensipleri çerçevesinde, faaliyetlerimizde çevre dostu girdiler kullanmak

  • Üretim faaliyetleri kapsamında doğal kaynakların en etkin biçimde kullanımına ve bu bağlamda kaynak tasarrufu ve yeniden kazanım hususlarına gereken özeni göstermek

© 2023. Tüm hakları saklıdır. Odak Group